<

Oferta kancelarii prawnej

  • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych
  • zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, utracony dochód z tytułu niezdolności do pracy, renta na zwiększone potrzeby
  • polisy posagowe, polisy na życie i inne umowy ubezpieczenia
  • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
  • wszelkie sprawy związane z nieruchomościami, np. zasiedzenie, służebności, hipoteka
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego, np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego, np. rozwód, separacja, podział majątku


Świadczymy pomoc prawną w formie porad, opinii, przygotowywania pism, prowadzenia stałej obsługi i reprezentacji przed sądami oraz urzędami.

Skontaktuj się z nami:

Ul. Gdańska 91/93 (róg ulicy Gdańskiej i Andrzeja Struga, Centrum Biurowe, budynek E, piętro 3 - winda)
90-613 Łódź
Telefon: 42 637 21 27
Mail: kancelaria@kancelaria-prawna-lodz.pl
NIP: 7272656770

Violetta Siwczak - Uzdowska tel. 500 056 462

Elżbieta Sobocińska tel. 605 080 881